fbpx

Zakup nieruchomości w czwartym kwartale 2020 roku.

Przedstawimy tutaj niektóre zależności na rynku nieruchomości i kredytowym, które mają znaczący wpływ na ceny.

W kapitalizmie, zresztą nie tylko, cena danego dobra w tym przypadku mieszkania zależy od wielkości popytu na dany towar za daną cenę oraz wielkości podaży w danym momencie. Czyli jeżeli więcej osób chcę kupić mieszkanie tym wyższe ceny mogą przedstawiać sprzedający. Jeżeli ilość mieszkań dostępnych na rynku jest dużo wyższa od kupujących – następuję presja na obniżenie ceny. Nie musi to oznaczać że wszyscy sprzedający obniżą ceny, część będzie mogła poczekać ze sprzedażą, aż popyt się zwiększy, a co za tym idzie skłonność kupujących do zapłaty wyższej ceny. Co ma wpływ na ceny nieruchomości w Polsce.

W Polsce mamy do czynienia głównie z dwoma rodzajami popytu na nieruchomości. Pierwszy dotyczy klientów którzy chcą kupić mieszkania na własność i w nim zamieszkać, drugi równie ważny jest popyt inwestycyjny. Klienci inwestują w nieruchomości w celu uzyskania przychodów z najmu lub/i w celu zabezpieczenia wartości kapitału – szczególnie przy sytuacji podwyższonej inflacji i obniżonych stopach procentowych. Aktualnie mamy do czynienia z praktycznie zerowym oprocentowaniem lokat bankowych, podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym na rynkach giełdowych i wysoką podażą nieruchomości w stosunku do popytu. Banki nadal stosują politykę podwyższania marż kredytowych oraz ograniczają możliwość zaciągania kredytów dla klientów o podwyższonym ryzyku. Czyli działają na siebie dwie przeciwstawne siły: zwiększający się popyt inwestycyjny z uwagi na niskie stopy procentowe (klienci kupują nieruchomości za gotówkę) oraz zmniejszony popyt klientów indywidualnych – gdyż mniej ludzi jest w stanie dostać kredyt w banku.

Widać już pierwsze kroki instytucji finansowych zwiększające możliwości kredytowe klientów. Lista branży wykluczonych, bardziej ryzykownych staje się coraz krótsza i powoli powracają do możliwości brania pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej umów o pracę na czas określony czy umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło).

Podsumowując, w przypadku zwiększonej aktywności wirusa w Polsce mogą nastąpić zwiększone restrykcje w gospodarce, które mogą spowodować spadek cen na rynku nieruchomości. Może to również oznaczać mniejsze szanse na kredyt hipoteczny i zwiększone koszty kredytowe, co będzie wzmacniać procesy obniżki cen mieszkań. To samo zjawisko może spowodować wzrost cen działek i domów poza miastem ze względu na zmianę nastawienia klientów do nieruchomości poza dużymi skupiskami ludzi. Wzrost cen działek i domów widoczna jest od początku pandemii w Polsce.

Niezależnie od scenariusza możliwe jest inwestowanie na rynku nieruchomości nie tylko poprzez zakup konkretnego mieszkania czy apartamentu, ale poprzez udział w projektach deweloperskich. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz lub zarejestruj się bezpośrednio do platformy inwestycyjnej tutaj.

inwestycje, Kredyt Hipoteczny, nieruchomości