fbpx

Wsparcie dla Frankowiczów 09/2017

Aktualizacja wiadomości dotyczących wsparcia posiadaczy kredytów we frankach.

Na początku sierpnia pojawił się projekt ustawy, który wprowadza istotne zmiany w zakresie spłaty kredytów frankowych. Pozytywnie ocenianym przez środowisko bankowe są zapisy, mówiące o możliwościach otrzymania świadczeń pomocowych, kiedy dochodzi do trudności w spłacie zobowiązań, a osoba w takiej sytuacji posiada również kredyt w CHF. Oczywiście jest tu mowa o „obiektywnych” okolicznościach, w których dochodzi do takiej sytuacji.

Podstawowe założenia projektu dotyczą:

– większej miesięcznej kwoty wsparcia – 2 tys. zł

– dłuższego okresu jego wypłacania – do 36 miesięcy

– nawet 12-letni czas spłaty świadczenia otrzymanego w ramach Funduszu pomocowego, oczywiście bez żadnej dodatkowej opłaty w postaci oprocentowania

– możliwość uzyskania do 72 tys. zł jednorazowej dopłaty, w przypadku sprzedaży nieruchomości obciążonej frankowym kredytem z zasadą spłaty j.w.

Celem zachęcenia Banków do aktywności na polu przewalutowania kredytów, będzie możliwość pozyskania środków tytułem finansowania tzw. różnic bilansowych. Środki na ten cel będą pochodzić z Funduszu Restrukturyzacyjnego – czyli z pieniędzy Banków przekazanych w postaci składek.

Reakcja adresatów ustawy.

Pomimo kroków w stronę dopełnienia obietnic wyborczych, kredytobiorcy nie są usatysfakcjonowani tym zakresem możliwych zmian i czekają na bardziej zaangażowane działania. Przyczyn takiego stanu, można upatrywać w parametrach kredytu i fakcie, że kwota zapłaconych w tym czasie środków z tytułu spreadów walutowych i różnic kursowych­­­ była zbyt wysoka.

Najlepszym sposobem uświadomienia sobie oddziaływania spreadów i kursów na kwotę kredytu jest porównanie kosztów udzielanego kredytu w momencie jego wypłacania i obecnie.

Przedstawia to skutecznie poniższe zestawienie:

– kredyt udzielony na kwotę 250 tys. PLN w 2007 roku:

równowartość 118,5 tys. CHF (na koniec 2007 roku kurs wynosił 2,11 PLN za 1 CHF)

– samego kapitału do spłaty przy założeniu, że kredyt został udzielony na 30 lat i przy opcji rat malejących, kapitału po 10 latach będzie 79 tys. CHF, co w przeliczeniu na PLN przy kursie na poziomie 3,73 PLN będzie równe ok. 295 tys. PLN(!)

Abstrahuję od tego, że w tym czasie występowały wahania kursów sięgające powyżej progu 4 PLN za franka. Ponadto nie było też możliwe spłacanie kredytu walutą, w której udzielony był kredyt np. poprzez pozyskanie waluty z korzystniejszym kursem sprzedaży niż bankowy.

Nie zmienia to faktu, że niejeden z kredytobiorców ma problem z saldem swojego kredytu, które pomimo kilkuletniej spłaty wykracza znacząco poza wartość zabezpieczenia, tym bardziej, że ceny nieruchomości w tym czasie wzrosły.

Perspektywy rozwiązania problemu frankowego.

Biorąc pod uwagę konkretne propozycje organów ustawodawczych oraz instytucji nadzoru wartości pieniądza, a także rynku finansowego, prawdopodobieństwo wypracowania konsensusu jest bliskie zera. Oczywiście Banki w czasie 2-3 ostatnich lat, przedstawiały swoje propozycje przewalutowań kredytu po kursie, który był połowicznym spełnieniem postulatów, przez co niewielki procent klientów decydował się na taki krok. Dalszych działań sejmu można się spodziewać na przestrzeni bieżącego i przyszłego roku. Czy zakończy się satysfakcjonującym wynikiem?

Ekspert Finansowy KFO

Tomasz Damian

www.tomaszdamian.com/blog

chf, Doradca, frankowicz, hipoteczny, kredyt, TomaszDamian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *