fbpx

Tag: TomaszDamian

Negatywna decyzja kredytowa – główne przyczyny.

Negatywna decyzja kredytowa.

Część osób, które miały do czynienia z taką sytuacją jak odmowna decyzja kredytowa, znają dobrze „smak” i gorzkość komunikatu z informacją o negatywnym rozpatrzeniu wniosku. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, niemniej spróbuję wyróżnić główne grupy takich rezultatów składanego wniosku.

Czytaj dalej

Zakup nieruchomości przez obywatela innego kraju.

Czy obywatel innego kraju może kupić nieruchomość w Polsce?

Jeżeli jesteś obcokrajowcem i zdecydowałeś o chęci osiedlenia się, a w konsekwencji kupna nieruchomości na własność w Polsce, musisz pamiętać. Do takiej transakcji potrzebujesz zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zwracam uwagę, że jednak nie w każdej sytuacji. Dotyczy to przede wszystkim nieruchomości leżących w strefie nadgranicznej (gminy leżące wzdłuż granicy, przynajmniej 15 km w głąb kraju) oraz grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 hektar.

Zgoda powyższa nie musi być udzielana jeżeli nabywcą jest cudzoziemiec z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej. Dotyczy ona obcokrajowców z pozostałych rejonów.

Czytaj dalej

Wsparcie dla Frankowiczów 09/2017

Aktualizacja wiadomości dotyczących wsparcia posiadaczy kredytów we frankach.

Na początku sierpnia pojawił się projekt ustawy, który wprowadza istotne zmiany w zakresie spłaty kredytów frankowych. Pozytywnie ocenianym przez środowisko bankowe są zapisy, mówiące o możliwościach otrzymania świadczeń pomocowych, kiedy dochodzi do trudności w spłacie zobowiązań, a osoba w takiej sytuacji posiada również kredyt w CHF. Oczywiście jest tu mowa o „obiektywnych” okolicznościach, w których dochodzi do takiej sytuacji.

Czytaj dalej