fbpx

Negatywna decyzja kredytowa – główne przyczyny.

Negatywna decyzja kredytowa.

Część osób, które miały do czynienia z taką sytuacją jak odmowna decyzja kredytowa, znają dobrze „smak” i gorzkość komunikatu z informacją o negatywnym rozpatrzeniu wniosku. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, niemniej spróbuję wyróżnić główne grupy takich rezultatów składanego wniosku.

Pierwszą grupą jest błędne, a właściwie niekompetentne przygotowanie dokumentów do wniosku.

Jak to należy zrozumieć?

Do prawidłowej oceny kredytobiorcy konieczne jest przedstawienie potrzebnych dokumentów oraz informacji takich jakie są wymagane. Wydaje się to oczywiste. Każdy z nas ma przekonanie, że najlepiej pokazać jak najwięcej dokumentów. Ale jest to błąd, który może przerodzić się błyskawicznie w informacje odmowną.

Złożenie wniosku kredytowego, to najpierw złożenie go do Banków, które z największym prawdopodobieństwem udzielą pozytywnej decyzji, biorąc pod uwagę to czym dysponujemy. Mam na myśli ilość osób w gospodarstwie domowym, źródło, wysokość dochodów i sposób ich liczenia. Zobowiązania i ich ilość, wielkość itp. Mało prawdopodobne jest, że jeśli jako Klient nigdy nie składałeś wniosku, masz najlepsze pojęcie o tym jakie Banki mają wytyczne. Również propozycja Banku, w którym masz konto nie wyczerpuje w zupełności tematu – możesz nie mieć zdolności lub może ona być znacznie niższa niż oczekiwana. Nie znaczy to, że w innym miejscu będzie tak samo.

Kolejnym jest nieterminowe spłacanie zobowiązań albo niewyjaśnienie opóźnień dotyczących zobowiązań z przeszłości.

Czasami jest to niedopłata 30 zł sprzed 2 lat. Bank nie zaksięgował właściwie należnej kwoty lub sam popełnił błąd i powinien to sprostować. Bywa też, że Klienci nie zauważają zmiany wysokości raty (np. w skutek zmian oprocentowania), a ustalili stałe zlecenie ze swojego konta i narosło zadłużenie.

Powodów jest wiele, natomiast skutecznym sposobem na uniknięcie takiego problemu jest uzyskanie pisemnego potwierdzenia z Banku po spłaceniu zobowiązania. Dopilnowanie, aby po ostatniej płatnej racie/wcześniejszej spłacie kredytu, Bank zamknął rachunek danego zobowiązania. Prawidłowo rozliczył umowę kredytową. Natomiast w chwili, gdy jakaś rozbieżność w spłatach miała miejsce, koniecznie poza samą dopłatą należności wynikających z informacji, warto ustalić czy aby na pewno wszystko zostało właściwie uregulowane.

O ile w przypadku błędu Banku, po tym jak zaczniemy wyjaśniać sprawę, możemy stracić czas. To w chwili, gdy niedopłata będzie wysoka i długo po terminie, może to skutkować odmową kredytu.

Powyższa sytuacja dotyczy też zobowiązań poza bankowych – biletów komunikacji miejskiej, abonamentów itp. Dlatego, że Banki korzystają z rejestrów dłużników każdego typu, również gospodarczych.

Trzecią grupą odmów jest brak historii w BIK.

Młode osoby, które są od niedawna aktywne na rynku pracy i dopiero zaczynają swoją historię współpracy z Bankami, mogą mieć problem z otrzymaniem kredytu. Taka sytuacja ma miejsce głównie w przypadku kredytów niezabezpieczonych – np. gotówki na cel dowolny. Większość Banków opiera swoją decyzję, kierując się terminowością oraz historią BIK. Ale nie wszystkie – o tym też trzeba wiedzieć, a wynika to z doświadczenia.

Ponadto sposobem na zmianę perspektywy oceny jest uzyskanie innego rodzaju kredytu – karty kredytowej lub ratalnego. Na ten temat można przeczytać wiele sugestii i informacji, ale tym co łączy je wszystkie to czas, który jest potrzebny na „zbudowanie historii”. Niejednokrotnie go brakuje i dobrze jest z wyprzedzeniem, zwłaszcza jeżeli nie jest to konieczne, korzystać z jakiegoś produktu kredytowego – w przyszłości da to lepszy rezultat dla oceny kredytowej, kiedy już taka potrzeba będzie miała miejsce.

Twój wyciąg z konta mówi więcej o Twojej sytuacji niż może Ci się wydawać.

Proces większości Banków, przewiduje konieczność złożenia w dokumentacji kredytowej wyciągów z konta wnioskodawcy. Jak to może wpłynąć na decyzje kredytową?

Większość zobowiązań widnieje w rejestrach międzybankowych, dłużników itp., ale zobowiązania w postaci alimentów, płaconych rat w imieniu innych osób, czy też innych cyklicznych zobowiązań, będzie lub może, ale nie musi obciążyć przedstawiany przez Klienta dochód. To czy zostanie wykazane takie zobowiązane, na etapie przygotowania wniosku, może umożliwić złożenie wyjaśnień, które spowodują, że Bank inaczej może potraktować taką sytuację.

Dlatego istotne jest wykazanie wszystkich zobowiązań i z ekspertem przygotowującym wniosek warto współpracować, zamiast ukrywać informacje licząc na to, że nie ujrzy to światła dziennego.

Ostatnią sprawą jest wycena nieruchomości.

Proces kredytowy wymaga obecnie wykonania wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie, zwłaszcza w przypadku, gdy kredyt jest udzielony na remont/wykończenie/budowę nieruchomości. Wycena musi być wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego – czyli takiego, który jest wpisany na listę rzeczoznawców, którą akceptują Banki.

Przedstawiona wycena dokumentuje wartość nieruchomości. Jeśli zostanie przyjęta zbyt niska wycena, Bank może nie udzielić kwoty, o którą się ubiegamy, a w konsekwencji wymagać udokumentowania i wniesienia większego udziału własnego niż posiadany.

Ekspert Finansowy KFO

Tomasz Damian

www.tomaszdamian.com/blog

 

Kredyty, MDM, TomaszDamian, ZdolnośćKredytowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *