fbpx
oszczedzanie

Czy warto oszczędzać w Obligacje 500+.

Każdy kto otrzymuje środki z programu 500+ może zakupić specjalne obligacje rodzinne. Jest to bardzo dobra alternatywa do lokat bankowych. Ma ona swoje plusy dodatnie i ujemne. O tym dalszej części artykułu.

Rodzinne obligacje skarbowe, potocznie zwane obligacje 500+ należą do grupy obligacji skarbu państwa. Obligacje skarbowe są uznawane za jeden z najbezpieczniejszych sposób oszczędzania, gdyż są one gwarantowane bezpośrednio przez skarb państwa.

Lokaty bankowe, które chronione są przez Bankowy fundusz Gwarancyjny są porównywalne pod względem bezpieczeństwa, jednak oprocentowanie większości dostępnych lokat na rynku jest niższa od obligacji 500+. Jedynie krótkoterminowe promocyjne oferty lokat bankowych z reguły dostępne dla nowych klientów danego banku mogą z nimi konkurować pod względem atrakcyjności oprocentowania.

Wady i Zalety oszczędzania w Obligacje 500+.

Oszczędzanie w obligacje 500+ jest ograniczone do osób, które korzystają z programu świadczeń 500+. Oznacza to, że zlecenie nabycie tych wyjątkowych obligacji skarbowych może złożyć jedynie osoba wskazana imiennie w decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Maksymalna kwota oszczędzania.

Maksymalna kwota jaką możemy przeznaczyć na zakup obligacji stanowi sumę wypłaconych świadczeń od momenty przyznania, plus kwota należna za miesiąc w którym obligację kupujemy.

Jeżeli do dziś dostaliśmy np. 3000zł, a za bieżący miesiąc dostaniemy kolejne 500zł to możemy kupić maksymalnie obligacje za 3500zł. Kolejne obligacje możemy zakupić po otrzymaniu kolejnych świadczeń 500+.

Minimalna kwota oszczędzania.

Minimalna wartość za jaką możemy kupić obligacje 500+ to jej nominał czyli 100zł. Jesteśmy zatem w stanie oszczędzać nawet niewielkie kwoty w tej formie oszczędzania.

Rodzaje obligacji rodzinnych.

Mamy do wyboru dwa rodzaje obligacji: 6 letnie oraz 12 letnie.

W każdym momencie możemy zgłosić chęć przedterminowego wykupu obligacji. Co ważne nie tracimy naliczonych odsetek, ale naliczona zostanie niewielka opłata. Wykup możemy zlecić nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia zakupu i nie później niż miesiąc przed dniem ich daty wykupu. Przedterminowy wykup trwa minimum 5 dni roboczych. Polega na zgłoszeniu konkretnej ilości obligacji które chcemy sprzedać. Dostajemy zatem kapitał nominalny plus naliczone odsetki od wykupywanych obligacji.

Oprocentowanie obligacji 500+.

Oprocentowanie obligacji w pierwszym roku jest stałe dla danej emisji obligacji we wrześniu 2019 wynosi ono dla 6 letnich – 2,8%, a dla 12 letnich 3,2%.

W kolejnych okresach oprocentowanie obligacji uzależnione jest od poziomu inflacji i wynosi odpowiednio: 6 letnie 1,75% + poziom inflacji (CPI), a 12 letnie 2% + poziom inflacji (CPI).

Jest to zatem bezpieczny sposób na utrzymanie realnej wartości kapitału niezależnie od poziomu inflacji z dodatkową marżą nawet 2%.

Szczegółowe informacje dotyczące odsetek dla danej grupy obligacji skarbowych możemy znaleźć w tabelach odsetkowych na stronie: www.obligacjeskarbowe.pl

Warto zauważyć, iż po roku naliczone odsetki dodawane są do wartości nominalnej obligacji (100zł) – następuje ich kapitalizacja. Kolejne odsetki będą naliczane od podwyższonej wartości obligacji. Po pierwszym roku dla obligacji 12 letniej będzie to poziom 103,2 zł.

Podobnie jak w przypadku lokat bankowych, od naliczonych odsetek zostanie naliczony podatek Belki, a więc rzeczywisty zysk naszych oszczędności jest niższy niż wynikałoby to z oprocentowanie nominalnego obligacji. Podatku belki możemy uniknąć lub odłożyć go w czasie w przypadku IKE/IKZE czy wybranych programów oszczędnościowych opartych o ubezpieczenia. W niektórych przypadkach również z wbudowanym gwarantowanym zyskiem.

Podatek Belki w obligacjach rodzinnych 500+.

Podatek Belki od zysków na obligacjach rodzinnych naliczany jest w momencie wykupu obligacji, od całości narosłych odsetek. Dla porównania jeżeli oszczędzalibyśmy na lokacie bankowej, podatek pobierany by był każdorazowo przy odnowieniu lokaty. Co miesiąc, kwartał czy rok czy dwa w zależności od rodzaju lokaty bankowej.

Papiery skarbowe 500+ mogą stać się oszczędnościowym bestselerem w najbliższych latach. Pod względem gwarancji i oprocentowania są zdecydowanie lepszą propozycją niż oferowane lokaty bankowe.

Główne wady obligacji 500+.

Minusem obligacji jest górny limit oszczędzania sprowadzający się do wartości pobranych świadczeń 500+. Drugim poważnym kłopotem może dla wielu okazać się proces zakupu i wykupu obligacji.

Jak kupić rodzinne obligacje skarbowe?

Najprościej jest skorzystać z serwisu www.obligacjeskarbowe.pl lub udać się do oddziałów PKO BP i punktów obsługi Domu Maklerskiego PKO BP.

inwestycje, lokata, obligacje, oszczędzanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *