Kredyt hipoteczny może być udzielony osobie pełnoletniej, posiadającej źródło dochodu, a poprzez weryfikację przez Bank, również zdolność kredytową.

Dlatego też w pierwszej kolejności Bank, który podejmuje decyzję o udzieleniu takiej osobie kredytu, sprawdza i określa poniższe:

- czy może przyjąć do analizy posiadane przez nas źródło dochodu i weryfikuje jego wysokość

- staż pracy/działalności – minimum to 3 miesiące w przypadku umowy o pracę/12 miesięcy dla działalności, wynajmu nieruchomości, umów zleceń i dzieła oraz umowy o pracę za granicą

- ilość osób w gospodarstwie domowym i stałe koszty utrzymania

- występujące zobowiązania kredytowe i poza bankowe (np. koszt związany z najmem nieruchomości), a także terminowość ich spłacania

- dla osób posiadających zagraniczne obywatelstwo – wymóg przedstawienia karty stałego pobytu oraz zezwolenia na nabycie nieruchomości z MSWiA

- waluta uzyskiwania dochodu – dla pracujących za granicą akceptowana jest waluta: GBP/EUR/NOK/SEK/USD

- wkład własny wymagany w wysokości min. 10% ceny transakcji, a w niektórych przypadkach nawet 30%.

Ekspert Finansowy KFO

Tomasz Damian

www.tomaszdamian.com